Flygradar

iframe-placeholder

Flygradaren – det enklaste sättet att spåra flygningar. Numera behöver ingen vara utan information. Detta gäller även uppgifter om flygplan, flygrutter, start- och landningstider och mycket annan information om flygning.

Flygradaren gör det möjligt att hämta information om flygtrafiken i realtid. Allt du behöver är en internetanslutning och en smartphone eller bärbar dator. Flygningarna kan sedan följas live på radarn. Vad flygradar erbjuder och hur du enkelt kan spåra flygningar: Ta reda på det här. 

Vad är luftburen radar?

Alla flygningar och flygplansrörelser runt om i världen registreras av radarsystem. Radarvågor stöter ibland på föremål som flygplan, helikoptrar, drönare eller andra kroppar på himlen när de färdas genom luften. Radarvågorna studsar mot dessa föremål. Avståndet från avsändaren av vågorna till ”nedslaget” kan mätas och användas för att bestämma föremåls exakta position. Om du överför positionsdata till en karta och digitaliserar det hela får du en flygradar.

Naturligtvis kan inte alla flygningar över hela världen fångas upp av en enda sändare av radarvågor. Men om alla data från radarmottagare i hela världen samlas ihop skapas en fullständig bild av alla flygplansrörelser. Bilden kan visas i form av en karta. Alla flygplan som för närvarande befinner sig på himlen kan därmed också visas på en skärm.

Överföringen av denna bild till Internet motsvarar den flygradar som finns tillgänglig på denna webbplats.

Ryanair-flygplan som lyfter: Sådana flygrörelser kan spåras på flygradar.
Detta Ryanair-flygplan vid avgång kan ses på flygradaren.

Varifrån kommer uppgifterna från Flugradar?

Fram till slutet av 1900-talet var flygradar endast tillgänglig för professionella användare. Det rörde sig huvudsakligen om anställda inom den civila luftfarten. I flygplatsernas torn och i flygledningscentralerna ser de till att flygtrafiken fungerar smidigt inom deras ansvarsområde.

Naturligtvis hörde även militär personal till gruppen användare av luftburna radarsystem. Precis som sina civila kollegor var de angelägna om att flygtrafiken skulle flyta smidigt.

I och med flygtrafikens betydelse har radarns betydelse ökat och fortsätter att öka. Allt fler flygningar måste övervakas. Utvidgningen av radarsystemet har således också varit ett viktigt steg för flygets utveckling. Radarsystem har installerats på allt fler platser i världen.

Eftersom dessa system endast övervakar en del av luftrummet, men en stor del av flygningarna sker internationellt, var det nödvändigt att skapa nätverk, överföra och samordna uppgifterna. Uppgifterna tillhandahålls därför av uppgiftsinsamlarna.

Under åren som gick, och särskilt när Internet kom in i nästan alla hushåll och fickor, började nästa utveckling av flygburen radar. Teknikintresserade användare började göra information och data om flygtrafiken tillgänglig för allmänheten. Dessa ansträngningar resulterade i olika appar och tillämpningar för luftburen radar som är tillgängliga för alla idag. Allt som krävs är tillgång till Internet.

Oavsett var du befinner dig i världen kan alla med en smartphone eller dator få tillgång till de data som tillhandahålls av den luftburna radarn.

För vem är flygradar lämplig?

Att titta på en luftburen radar är lämpligt för många användare i dag:

  • Flygledningsmyndigheter (militära och civila) använder naturligtvis fortfarande luftburen radar för att reglera trafiken i luftrummet.
  • Privatpersoner som vill ta reda på hur det går med en släktings flygning kan söka uppgifter om specifika flygningar.
  • Drönarpiloter är skyldiga att inte störa luftrummet med sina apparater och bör informera sig om flygvägar via radar.
  • Den som överväger att flytta eller byta bostad kan använda en luftburen radar för att i förväg kontrollera om flygbuller kan förväntas i det nya bostadsområdet.
  • Semesterfirare kan kontrollera numret på sitt flyg och titta på rutten i förväg. Om flygningen sker på dagen och det finns särskilda områden på rutten, bör man välja den bästa platsen med god utsikt på ett smart sätt.
  • Investerare som vill köpa fastigheter internationellt kan t.ex. få information om flygbuller och tillgängligheten till investeringsobjekt.

Många andra användare är naturligtvis tänkbara.

Vad som är säkert är att flygtrafiken i dag påverkar alla i större eller mindre utsträckning, eller kommer att påverka alla någon gång. Därför är det viktigt att uppgifterna från radarn är tillgängliga för alla som är intresserade. Det är möjligt att se uppgifterna på flight-radar.eu.

Scandinavian Airways-flygplan lyfter: Flygplanets rörelser på asfalten syns också på flygradaren.
Ett flygplan från Scandinavian Airways lyfter.

Hur fungerar en flygradar?

För att använda flygradaren räcker det med kartsektionen som finns inbäddad på den här webbplatsen. Flygrörelserna i användarens omedelbara närhet kan visas på kartan.

Ett enkelt klick på en av de små flygplansikonen räcker för att få fram ytterligare information om flygningen. Information om flygplanstyp, avgångs- och destinationsort etc. visas. Utöver denna information visar en färgad linje på den animerade kartan hur flygningen har gått hittills.

Det är alltså superenkelt att använda radarn.

Om en användare letar efter flygdata för ett visst flyg kan han eller hon helt enkelt skriva in flygnumret i ett sökfält och skicka in det. Kartdelen hoppar sedan till den region i världen där flygplanet för närvarande är på väg. Självklart visas också detaljerna för flygningen (rutt, avgångsflygplats, destinationsflygplats, flygplanstyp osv.).

På det hela taget är luftburen radar en fantastisk uppfinning som har förändrats mycket genom åren. I dag kan alla runt om i världen se flygningar live på radarn.

Flygradar: Flygplan på marken syns också på radarn. Här ett flygplan från British Airways.
Flygradar: Flygplan på marken syns också på radarn.
Rulla till toppen